Historia

Spårvagnstrafiken i Stockholm startade 1877. Staden hade då ca 150 000 invånare och kommunikationerna utgjordes av bl a av ångslupar och ångbåtslinjer. De nya spårvagnarna drogs av hästar men i takt med att elektriciteten gjorde sitt intåg pensionerades hästarna. 1905 ersattes de med eldrivna spårvagnar och i samband med detta byggdes Spårvagnshallarna.

Spårvägstrafiken innebar för 1800-talets kommunikationer ungefär det som den mobila telefonin och internet betyder för oss idag. Nya möjligheter!

Efter högertrafikens införande 1967 lades spårvägstrafiken ner. Vagnshallen användes en tid som museum över den gångna spårvägsepoken. Under 1980-talet var här en bilförsäljningslokal.

Idag är Spårvagnshallarna återigen ett centrum för kommunikation och möten mellan människor.